Exam

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

क्र.सं. प्रकाशित मिति विवरण पूरा विवरण
२०७९-०७-२३ शैक्षिक पदहरूको विषयगत लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
२०७९-०५-०७ वस्तुगत लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्