General

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

क्र.सं. प्रकाशित मिति विवरण पूरा विवरण
२०८०-०८-२६ श्रेणीबिहीन पदहरूमा आवेदन दिने योग्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
२०७९-०५-१८ मिति २०७८-१२-१५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारको प्रशासनिक पदको लागि आवेदन दिने योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१५ प्रशासनिक पदको खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना हेर्नुहोस्