General

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

क्र.सं. प्रकाशित मिति विवरण पूरा विवरण
२०७९-०५-१८ मिति २०७८-१२-१५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारको प्रशासनिक पदको लागि आवेदन दिने योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१४ प्रशासनिक पदको खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सुचना हेर्नुहोस्
२०७८-०६-१५ सेवा आयोगको कार्यालय अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम् हेर्नुहोस्